Contact us

Tel: 021 913-3962

E-mail: info@skinnytan.co.za

Website: www.skinnytan.co.za

Facebook: www.facebook.com/skinnytansa

Twitter: @SkinnyTanSA